Fullgörandeförsäkring

När en entreprenör tecknar avtal med en beställare om att utföra en entreprenad, krävs ofta ett fullgörandeskydd som garanterar åtagandet – både under entreprenadtiden och garantitiden. Med Gar-Bo Fullgörandeförsäkring lever entreprenören upp till kraven i de allmänna bestämmelserna (AB/ABT).

Gar-Bo Fullgörandeförsäkring består av två delar som går att teckna var för sig:

Färdigställandeförsäkring Entreprenadtid och Färdigställandeförsäkring Garantitid.

 

Färdigställandeförsäkring Entreprenadtid

  • Skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppkomma för att färdigställa entreprenaden om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sitt åtagande under byggtiden.
  • Säkerheten utgörs av det överenskomna försäkringsbeloppet. Enligt de allmänna bestämmelserna är det 10 % av avtalssumman, men det kan variera beroende på beställarens krav.
  • Färdigställandeförsäkring Entreprenadtid gäller från det att entreprenaden inleds och fram till och med godkänd slutbesiktning.

 

Färdigställandeförsäkring Garantitid

  • Skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppkomma om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sitt åtagande under garantitiden.
  • Säkerheten utgörs av det överenskomna försäkringsbeloppet. Enligt de allmänna bestämmelserna är det 5 % av avtalssumman, men det kan variera beroende på beställarens krav.
  • Färdigställandeförsäkring Garantitid gäller från och med dagen för godkänd slutbesiktning och fram till dess att fel som uppkommit under garantitiden blivit avhjälpta och godkända.
  • Enligt de allmänna bestämmelserna gäller garantin vanligtvis i två eller fem år, men det kan variera beroende på beställarens krav.

 

Beställ Gar-Bo Fullgörandeförsäkring eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.