Färdigställandeförsäkring Småhus

Vid nyproduktion av bostäder ska det finnas ett så kallat färdigställandeskydd. Det är en försäkring som skyddar beställaren (konsumenten) om entreprenören skulle gå i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden. Gar-Bo Färdigställandeförsäkring Småhus uppfyller kraven på ett sådant färdigställandeskydd.

Försäkringen tecknas av entreprenören eller leverantören till förmån för byggherren. Hos oss på Gar-Bo kan även beställaren teckna Färdigställandeförsäkring.

En extra trygghet för konsumenten är Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring Småhus som skyddar mot väsentliga skador i tio år.

 

Beställ Gar-Bo Färdigställandeförsäkring eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.