Slutbesiktning företag

När huset är färdigbyggt rekommenderar vi att göra en slutbesiktning. Vid den bedömer en besiktningsman om allt är utfört enligt de kontrakt som beställaren och entreprenören skrivit under, och om arbetet är fackmässigt utfört.

Det är först vid slutbesiktningen som leveranser och entreprenader blir formellt godkända. Efter besiktningen lämnas ansvaret för huset över till beställaren och garantitiden börjar gälla.

I Besiktningsmannaboken kan du läsa mer om de olika besiktningarna som förekommer i samband med byggnation av småhus.

Beställ Slutbesiktning eller begär offert

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.