Auktoriserad trähussäljare

Gar-Bo har, på uppdrag av styrgruppen TMF Trähus, omarbetat och förnyat utbildningen för auktoriserade trähussäljare. Syftet med auktorisationens nya upplägg är att vara mer ändamålsenlig, tilltala fler och därmed bredda användarkåren. Medlemskapet ger företagen en exklusiv fördel att ha sin säljkår TMF-auktoriserad. TMF har som målsättning att samtliga säljare i medlemsföretagen ska vara auktoriserade.

Grundutbildning  Att sälja småhus

Grundutbildningen sker numera i två etapper. Totalt är det två utbildningsdagar med sex månaders praktik mellan dag ett och dag två. Utbildningen valideras genom ett webbaserat test och auktorisationen erhålls efter godkänt resultat.

Dag 1: Introduktion, lagar & avtal, finasiering & försäkring och genomgång av byggprocessen

Praktiskt arbete som säljare: (Minst 6 månader) Hemuppgift och frågor till utbildningsdag två

Dag 2: Repetition, genomgång av hemuppgifter och frågor, nyheter, byggskador och webbaserat slutprov

Fortbildning

Fortbildning – omauktorisation – sker vart femte år genom ett webbaserat test, vilket är ett krav för att upprätthålla auktorisationen och få sin legitimation. TMF kommer dock inte att kalla till fortbildning, utan du anmäler dig själv.

Auktorisation

För att få auktorisation och bli listad som TMF-auktoriserad trähussäljare valideras precis som tidigare säljarens kunskaper, men fortsättningsvis kommer det att ske via ett webbaserat test under dag två. Säljare som auktoriseras genom TMF får även tillstånd till att använda logotypen ”Auktoriserad trähussäljare” på sitt visitkort och på företagets webbplats.

För bibehållen auktorisation måste säljare validera sin kunskap vart femte år genom TMF:s webbaserade auktorisationsprov. Detta är ett krav för att upprätthålla och få sin auktorisation förnyad.

För att hålla sin kunskap aktuell erbjuder vi en prenumeration med nyheter och relevant information som kommer 2-3 gånger om året.

Bokning och frågor

Har du frågor eller vill anmäla dig? Kontakta Caroline Huss tel 08-545 473 95, e-post caroline.huss@gar-bo.se