Nybyggnadsförsäkring Flerbostadshus

Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring och Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring Flerbostadshus skyddar mot eventuella skador som beror på felaktiga arbeten och som upptäcks efter slutbesiktningen. Utan Nybyggnadsförsäkringen är föreningen i värsta fall helt oskyddad, beroende på vem som har orsakat skadan.

Gar-Bo Nybyggnadsförsäkringar ger ett skydd mot fel som upptäckts i efterhand. En trygghet, eftersom de flesta fel upptäcks först efter några år. Försäkringen är en objektsförsäkring, vilket innebär att det är själva objektet som är försäkrat. Om fel som omfattas av försäkringen uppstår vänder sig husägaren direkt till försäkringsbolaget.

 

Kontakta oss för offert. Vi finns på info@gar-bo.se och 010-221 88 00

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.