Insatsgarantiförsäkring

För att föreningen ska få tillstånd av Bolagsverket att börja upplåta de nybyggda lägenheterna till köparna krävs oftast en Insatsgarantiförsäkring. Det är en säkerhet för de insatser och upplåtelseavgifter som köparna betalat in till föreningen.

Försäkringen garanterar att bostadsrättsföreningen har fullgjort sin skyldighet att kunna återbetala insatser eller upplåtelseavgifter, enligt kapitel 4 § 2 i bostadsrättslagen.

Gar-Bo Insatsgarantiförsäkring gäller från att föreningen fått tillstånd att upplåta bostadsrätter och i ett år från att den slutliga anskaffningskostnaden fastställs på föreningsstämma.

 

Kontakta oss för offert. Vi finns på info@gar-bo.se och 010-221 88 00

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.