Slutbesiktning

När allt är färdigbyggt rekommenderar vi att du låter utföra en slutbesiktning. Vid den bedömer en besiktningsman om allt är utfört enligt kontraktet mellan dig och entreprenören, och om arbetet är fackmässigt utfört.

Vid slutbesiktningen blir leveranser och entreprenader formellt godkända. Efter slutbesiktningen lämnas ansvaret för huset över till dig.

Gar-Bo Slutbesiktning genomförs av erfarna och opartiska besiktningsmän som är specialister på småhus och vana att arbeta på uppdrag av privatpersoner.

Om du anlitar oss för slutbesiktning och samtidigt tecknar Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring får du en extra trygghet: I vanliga fall undantas fel som är möjliga att upptäcka vid en slutbesiktning och som senare orsakar en skada, men som trots det inte upptäcktes vid besiktningen.

När du anlitar oss för att göra slutbesiktningen tillämpar vi inte detta undantag. Skulle våra besiktningsmän missa något, tar vi ansvaret.
 

Beställ Slutbesiktning eller begär offert

Här hittar du alla våra besiktningsmän

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.