Nybyggnadsförsäkring

När du har ett färdigbyggt hus som är slutbesiktat och godkänt är det äntligen dags att flytta in.

Med Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring får du ett skydd mot skador som upptäcks i efterhand – i upp till tio år efter slutbesiktningen. En trygghet för dig, eftersom de flesta skador upptäcks först efter några år.

Utan försäkring är du i värsta fall helt oskyddad om du skulle upptäcka en skada som beror på felaktiga arbeten, konstruktionsfel eller materialfel.

Vår Nybyggnadsförsäkring är en objektsförsäkring. Det är själva objektet, alltså huset, som är försäkrat. Om fel som omfattas av försäkringen upptäcks, vänder sig husägaren direkt till oss på Gar-Bo.

Eftersom nybyggnadsförsäkringen är knuten till fastigheten gäller försäkringen även om huset byter ägare under de tio första åren. Ett bra säljargument om du planerar att sälja villan inom försäkringstiden och en trygghet för eventuella köpare.

Beställ Gar-Bo Nybyggnadsförsäkring eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren och för- och efterköpsinformationen innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.