Kontrollbesiktning

Kontrollbesiktning är en förberedande besiktning som görs när huset är färdigbyggt, innan slutbesiktningen. Syftet är att hitta eventuella fel i tid, något som underlättar för både dig och entreprenören.

Kontrollbesiktningen beställs oftast av entreprenören, och genomförs ungefär två veckor innan slutbesiktningen. Utlåtandet skickas omgående till parterna så att eventuella fel hinner rättas till.

Juridiskt har inte kontrollbesiktningen samma status som en slutbesiktning. Därför ska man alltid genomföra en slutbesiktning. Det är först då leveranser och entreprenader blir formellt godkända.

 

Beställ Kontrollbesiktning eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.