Fortlöpande besiktning

När ditt nya hus står klart ska en besiktningsman kontrollera att entreprenörens arbete är fackmässigt utfört. Men risken finns att eventuella fel är inbyggda och svåra att upptäcka vid slutbesiktningen.

Vid en fortlöpande besiktning besöker en opartisk besiktningsman ditt husbygge vid flera tillfällen. Bland annat när grundläggningen är klar, när stommen är rest och när tätskikt i våtrum och övriga inredningsarbeten är utförda. Vid varje besök kontrollerar besiktningsmannen det utförda arbetet, och efteråt får du en skriftlig rapport.

Besiktningsmannen bedömer också hur långt bygget har kommit, och kan utfärda ett lyftintyg till banken så att du kan betala entreprenören för det utförda arbetet.

 

Beställ Fortlöpande besiktning eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.