Efterbesiktning

Vid efterbesiktningen undersöks om fel som noterats vid tidigare slutbesiktning har blivit åtgärdade. Efter besiktningen skriver besiktningsmannen ett utlåtande. 

Utlåtandet från efterbesiktningen får inte innehålla några nyupptäckta fel, utan bara de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Undantag gäller om du och entreprenören kommit överens om att göra på annat sätt.

 

Beställ Efterbesiktning eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren, samt för- och efterköpsinformationen, innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.