Skriva kontrakt

När du valt entreprenör till ditt husbygge är det dags att skriva kontrakt innan ni kan sätta spaden i marken.

När du skriver kontrakt för ny- och tillbyggnader rekommenderar vi att du använder dig av avtalsmall ABS 09 som bygger på de allmänna bestämmelserna.

Ska du anlita en entreprenör för att renovera eller bygga om? I så fall kan du istället använda dig av Hantverkarformuläret.

När du ska skriva kontrakt för ditt hus se till att det minst innehåller:

  • Parter
  • Beskrivning av arbetets omfattning
  • Pris
  • Tid för betalning (betalplan)
  • När arbetet ska starta och vara avslutat
  • Vem som är ansvarig för arbetsmiljön
  • Färdigställandeskydd

När du anlitar ett företag för att bygga ett hus gäller Konsumenttjänstlagen. Dessutom har byggbranschen och Konsumentverket tagit fram Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader. Där finns regler för bland annat ändringar, tilläggsarbeten, dröjsmål och betalplan.

För att vara på den säkra sidan kan du låta någon granska kontraktet för att vara säker på att inget kan misstolkas. Vi på Gar-Bo kan hjälpa till med en noggrann kontraktsgenomgång för dig som ska skriva kontrakt.

Beställ kontraktsgenomgång

Här på sidan under Dokument och blanketter hittar du avtalsmall ABS 09, samt de allmänna bestämmelserna i sin helhet.

Hela Konsumenttjänstlagen hittar du på riksdagens webbplats.