Kontrollansvarig (KA)

I de allra flesta projekt som kräver bygglov, ska det finnas en kontrollansvarig (KA).

Det är du som är byggherre, oavsett om du bygger själv eller anlitar en entreprenör. Det innebär att det är du som är ytterst ansvarig för att alla lagkrav uppfylls under byggtiden.

Kontrollansvarig hjälper dig att se till att projektet uppfyller kraven i bygglagstiftningen och att arbetet utförs enligt samhällets krav. Den kontrollansvarige kan också ge dig goda råd under byggtiden. 

Gar-Bos certifierade kontrollansvariga finns över hela landet. De är specialister på småhus, experter på vilka risker som finns och är särskilt uppmärksamma på det som kan orsaka skador i byggnaden. Dessutom har de många års erfarenhet av teknik och administration kring småhusproduktion.

Det här ingår när du anlitar Gar-Bo Kontrollansvarig

  • Projektanpassning av kontrollplan och checklista.
  • Medverkan vid kommunens tekniska samråd, besiktningar, byggnadsnämndens platsbesök och slutsamråd.
  • Kontrollbesök på byggplatsen minst fyra gånger. Två besök vid uppförande av så kallade volymhus.
  • Noggrann dokumentation av varje byggplatsbesök.
  • Utlåtande som fungerar som underlag för byggnadsnämndens besök.

Du kan boka en kontrollansvarig direkt här på hemsidan.

Beställ Gar-Bo Kontrollansvarig eller begär offert

 

Detta är en kortfattad beskrivning av våra produkter och tjänster. Därför ska du alltid läsa de fullständiga villkoren och för- och efterköpsinformationen innan du bestämmer dig. Du hittar dem här på vår webbplats. Du kan alltid kontakta oss om du vill veta mer.