Var befinner du dig?

Flerbostadshus i fokus på höstens temadag.

Det går inte att se på utsidan att allt inte står rätt till. Problem som kunnat undvikas om de upptäkts redan innan felen byggdes in.

I Gar-Bos skadestatistik har det börjat komma in skador på grund av otätheter.